Vi lägger grunden
till ett bättre boende

Östanå Grundförstärkning är specialister på grundläggning och grundförstärkning. Med bas i Mälardalen är vi verksamma över hela landet och har därmed goda erfarenheter av alla sorters utmaningar inom grundarbeten.

Kompetens och flexibilitet är nyckelfaktorer för ett lyckat resultat när grunden till ett nytt bostadsprojekt läggs.

Titta gärna på våra aktuella referensprojekt för såväl företag som privatkunder och kontakta oss för ett prisvärt kvalitetsjobb till nästa grundläggning eller förstärkning.

TJÄNSTER

»

Grundförstärkning

»

Slagna stålpålar

»

Huslyft

»

Borrade stålpålar och stag (med samarbetspartners)

TEKNIK

»

Upp till 6-metersrör / DIM 75-170

»

Grävmaskin med hydraulhammare / DIM 75 - 115

»

Pålkran / DIM 115-170

REFERENSPROJEKT

Uppsala

Inomhuspålning med Brokkmaskin för trånga utrymmen.

Täby

Pålning för utbyggnad av Lidl med liten maskin som klarar trånga ytor och lågt i tak.

Luleå

Inomhuspålning med Brokkmaskin för trånga utrymmen i samband med ut- och tillbyggnad med ny hiss för Systembolaget.

Härad

Schaktning för tolv villagrunder och ett LSS-boende. Stötvågsmätning med hammare och pålning av totalt 13 000 meter pålar, där varje påle har varit ca 16 meter lång. Bygge av väg för tung trafik och upplagsyta till projektet.

Ekerö

Pålning av villa åt privatperson. Ca 3-7 meter långa pålar kapades och slogs ner till berg.

KONTAKTA OSS IDAG!